Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Jonnesway Magyarország Kft (2233 Ecser Rákóczi u.72 a továbbiakban, szolgáltató adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát . Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Jonnesway Magyarország Kft adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.jonnesway.hu/privacy.php  /adatvédelmi nyilatkozat/

A Jonnesway Magyarország Kft fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Jonnesway Magyarország Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Jonnesway Magyarország Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági , technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Jonnesway Magyarország Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Jonnesway Magyarország Kft. a hozzá beérkező, megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Név: Jonnesway Magyarország Kft.

Székhely: 2233 Ecser Rákóczi u. 72

Cégjegyzékszám: 13-09-178513

A bejegyző bíróság megnevezése:

Adószám:25443932-2-13

Telefonszám: 06-20/251-0530

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre
  • Regisztráció során megadandó személyes adatok

Jonnesway Magyarország Kft regisztrációja során megadandó adatok:

 • Cégnév , Magán személy vagy Egyéni vállalkozó neve
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Kapcsolattartó neve
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Adószám /Cég vagy egyéni vállalkozó esetében/ Nem kötelező
  • Technikai adatok

A Jonnesway Magyarország Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető /rendelkezésre állás/
 • hitelessége és hitelesítése biztosított /adatkezelési hitelessége/
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett / adat bizalmassága/ legyen.

A Jonnesway Magyarország Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbitás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Jonnesway Magyarország Kft. olyan műszaki , szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Jonnesway Magyarország Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértettlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök
  • Cookie-k (Sütik)

 

 • A Sütik feladata
 • információnak gyűjtenek a látogatokról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül/het/nek pl:online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket
 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számitógépén kis adatcsomagot, ún. sütit /cookie/ helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni  a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárolag  a saját tartalma tekintetében.

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az jonnesway.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen tipusú sütik érvényességi ideje a munkamenet /böngészés/ befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számitógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k /analitika/

A jonnesway.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával jonnesway.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatok a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számitógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látógató nem törli őket.

 • Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online leadott rendelések esetében a vásárlónak le kell adni az adatit.

Kötelezően kitöltendő mező:

Név/Cégnév

Számlázási/Szállítási cím

Telefonszám

E-mail cím

Nem kötelező

Adószám

 • Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélre való fel iratkozás: A céges regisztráció során megkérdezésre kerül, hogy a jövőben kíván értesülni akcióinkról hírével formulában.

Ha az ügyfél azt a választ adja, hogy igen akkor fel veszük a hírlevél küldő rendszerünk listájára.

Ha azt választja az ügyfél, hogy nem, akkor nem küldünk neki semmilyen hírlevelet és nem fog igy értesülni semmilyen folyamatban lévő akciónkról.

Hírlevélről való le iratkozásra van lehetőség a megkapot hirlevél alján szerepel egy olyan rész, hogy hírlevélről való le iratkozás

 1. A Kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje.

 

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Partnerek csoportos adatkezelése

Elemzés /statisztikák, fogyás, eladás/

Hozzájárulás Infotv. 5§ (1) bekezdés pontja szerint

Hozzájárulás visszavonásáig

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  • Általános adatkezelés irányelvek.

A Jonnesway Magyarország Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk a Jonnesway Magyarország Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal.

-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet , GDPR);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv.tv.);

- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és        megakadályozásáról (Pmt.);

- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 1. Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe; egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számitógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számitógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét , elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok; az érintett bejelentkező számitógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálodnak és melyeket a jonnesway rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Jonnesway fér hozzá.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adattovábbitás a könyvelés felé történik. Ott kerül nyilvántartásba az összes szerződés, számla teljesités igazolás.

Könyvelés adatai:

Controll Center Kft

1174 Budapest, Rákosmezei repülők útja 14. TT5

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlést, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 • Tájékoztatáshoz való jog

A Jonnesway Magyarország Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13 és 14 cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható érthető és könnyen hozzáférhető formában , világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbéli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés , törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye; ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

 •  Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Jonnesway Magyarország Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása setén jogosult arra, hogy kérésére a Jonnesway Magyarország Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesitéséhez törölni kell

- a személyes adatok gyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból közérdek alapján; vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Jonnesway Magyarország Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

- az adatkezelés jogellenes már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy a védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adat kezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 • Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszeritő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 • Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírosághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.:5.

Telefon: 061/391-1400

Fax: 061/391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabály sértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A Jonnesway Magyarország Kft a hatóság részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.